Contact US

Pattani Market Online

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/แฟกซ์ 0 – 7334-9002 ต่อ 74722

จันทร์ – เสาร์ 08.30 – 18.10 น.

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม