วิธีการแจ้งชำระเงิน

เข้าที่หน้า “$ แจ้งชำระเงิน

  1. กรอกชื่อ,เบอร์โทร,เลขที่ใบสั่งซื้อ,ยอดการโอน

  2. เลือกธนาคารที่โอน

  3. เลือกวันที่และเวลาที่โอน

  4. อัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน

  5. คลิกที่แจ้งชำระเงิน จากนั้นทางผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับ