วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิกมี 2 วิธี

  1. คลิกที่เมนู “สมัครสมาชิก” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลจากนั้นเลือกคลิกที่ icon facebook
  2. ระบบจะแสดงสถานะกำลังโหลด
  3. เมื่อโหลดเสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้าบัญชีของฉัน
  4. ระบบจะแสดงสถานะการเข้าสู่ระบบ

  1. คลิกที่เมนู “สมัครสมาชิก” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล
  2. กรอกชื่อผู้ใช้และอีเมล์ของท่านแล้วคลิกที่ “ลงทะเบียน” 
  3. จากนั้นระบบจะแจ้งให้ผู้ที่สมัครสมาชิกเช็คอีเมล์
  4. คลิกที่ลิงค์ในอีเมล์
  5. ระบบจะแสดงรหัสผ่านที่ระบบได้สร้างขึ้นมาให้ ให้เราแก้ไขรหัสผ่านแล้วคลิกที่ “ล้างค่ารหัสผ่าน
  6. ระบบแสดงข้อมูลสมาชิกในระบบ