วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีกลาง BestPattani.Shop

 

2. ชำระเงินโดยการโอนผ่านผู้ประกอบการโดย (เฉพาะสั่งซื้อกับผู้ประกอบการโดยตรง)

ในกรณีนี้จะต้องติดต่อซื้อขายกับผู้ประกอบโดยตรงเท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบมีความปลอดภัย รับประกันสินค้าไม่เสียหาย ลงทะเบียนผู้ขายโดยตรงกับจังหวัดปัตตานี

 

3. เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง

เราพร้อมให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ในการชำระเงินที่จุดรับสินค้า เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งไปร์ษณีย์ไทย หรือบริษัทเอกชน ทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการโทรศัพท์สอบถามการยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้าอีกครั้ง ก่อนทำการจัดส่ง โดยท่านสามารถชำระเป็นเงินสด ได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งที่ให้บริการ

 

 

เรียน คุณลูกค้าทุกท่านทราบ

– การสั่งซื้อสินค้ากับ BestPattani.Shop ในช่องทางออนไลน์  เมื่อลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกสินค้าที่ต้องการและรับทราบรายละเอียดการจัดส่งรวมถึงค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ขอให้ลูกค้าดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้

– BestPattani.Shop ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ และบริษัทฯ ได้รับยอดเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

– หากเกิดปัญหาจากการโอนเงินทางเราตรวจสอบไม่พบยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งการโอน ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารของลูกค้า เนื่องจากระเบียบของธนาคาร เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ โดยทางบริษัทก็จะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารอีกทางเช่นเดียวกัน

**BestPattani.Shop สินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้**