พิธีปลูกต้นไม้พระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และความร่มเย็น ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้พระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และความร่มเย็น ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ใส่ความเห็น