ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนแรกของหน่วยเลือกตั้งที่ ๒๑ ตำบลสะบารัง เทศบาลเมืองปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนแรกของหน่วยเลือกตั้งที่ ๒๑ ตำบลสะบารัง เทศบาลเมืองปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ (โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลปัตตานี) และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงสถานการณ์การเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุด

ใส่ความเห็น