ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการฝ่ายพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมพิธี เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เชิญใบพลู ๗ ใบ ถวายพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานีประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเจิมใบพลู แล้วถวาย พระครูอุดมธรรมาธร พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ ขันน้ำสาคร และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและกล่าวคาถาตักน้ำอภิเษก จากขันสาครทั้ง ๔ ใบใส่คนโท ปิดฝาคนโทพร้อมคล้องพวงมาลัย ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก โดยพราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมในพิธี เมื่อครบแล้วคนสุดท้าย ส่งแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์เป็นอันเสร็จพิธี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ใส่ความเห็น