การคืนสินค้า

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า กับ เว็บไซต์ BestPattani.Shop ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้ เราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการคืนสินค้าดังนี้

1. การคืนสินค้า

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-222-5555 หรือติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค , ไลน์ ของ BestPattani.Shop

เพื่อแจ้ง 

 • ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ

 • แจ้งเหตุผลที่ต้องการยกเลิก

 • ระบุจำนวนเงิน

 • ระบุจำนวนสินค้า

BestPattani.Shop จะดำเนินการคืนเงิน/หรือเปลี่ยนสินค้า ภายใน 15 วัน* (นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากลูกค้า)

คุณสามารถคืนสินค้าได้อย่างไร ?

 1. สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อันเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างกระบวนการจัดส่งสินค้า เช่น ชำรุด, แตกหัก, ฯลฯ รวมถึงสินค้าที่ผิดจากรายละเอียดที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อ

 2. สินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ภายใน 20 วัน นับแต่วันที่แจ้งยกเลิกรายการสินค้า โดยยึดตามนโยบายการ คืนสินค้าของทาง BestPattani.Shop

2. เงื่อนไขในการคืนสินค้า

 • สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น ผิดขนาด

 • ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืนฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-222-5555 หรือติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค , ไลน์ ของ BestPattani.Shop

 • กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า

 • กรณีสินค้าเสียภายใน 7 หรือ 14 วัน (ตามประเภทสินค้า)

**สินค้าบางรายการไม่สามารถคืนโดยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ เช่น หมวดหมู่ด้านอาหาร ของที่รับประทาน หรือมีรอยเปิด รอยแกะ ของบรรจุภัณฑ์จะไม่สามารถคืนได้

3. ช่องทางการคืนสินค้า

 • ไปรษณีย์ไทย (มีค่าใช้จ่าย)

 • บริการคืนสินค้าแบบด่วน (มีค่าใช้จ่าย)

หมายเหตุ: กรณี ชื่อผู้สั่งซื้อ ไม่ตรงกับผู้รับเงิน ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สั่งซื้อสินค้า พร้อมลงลายมือชื่อ ยินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้รับเงิน

 • หนังสือมอบอำนาจ